Systemisch
organisatie

advies

voor vitale organisaties

Wat is systemisch organisatie-advies?

Als gedragswetenschapper (Arbeid & Organisatiekundige en Gezondheidsvoorlichter) en coach ben ik gefascineerd in het gedrag en de psyche van de mens. De mens als onderdeel van zijn familie. En de mens als onderdeel van een organisatie. Ook ben ik gefascineerd hoe mensen én organisaties vitaal en gezond kunnen leven en hoe je gezond gedrag kunt bevorderen.

Ik wil graag bijdragen aan gezonde organisaties, waar mensen graag werken. Als coach doe ik dat 1 op 1 en kijken wij hoe iemand tot zijn volle recht komt op zijn plek. Authentiek en dicht bij zichzelf.
Als systemisch adviseur kijk ik naar patronen die optreden in een samenwerkingsverband en waar problemen steeds maar weer oppoppen. We kijken of er logica te vinden is. Het is mijn kracht om patronen aan het licht te krijgen. Wat dat betreft ben ik ook geen problem solver, maar een observator en sparringpartner. Een kritische vriend. Samen met bepalen we de route die goed zou zijn. En neem ik jou en eventuele anderen mee in de speurtocht. We zien het systeem als een levend wezen. We kijken naar oorsprong, historie, erbij horen, leiderschap, hoe het systeem zich redt mét de problemen – die eigenlijk (!) symptomen zijn. Ik ga kijken met andere ogen en luisteren met andere oren.

Een probleem is slechts de beste mogelijke oplossing van het systeem op dat moment.

Een systemische kijk op de mens en organisatie betekent: oog hebben voor het grotere geheel waarin je leeft en werkt. Uitzoomen. Alles is verbonden en elke schakel telt. Er is meer wat je niet ziet (de onderstroom), dan wat je wel ziet (de bovenstroom) en dat gaan we onderzoeken. Het onderzoeken ervan geeft ruimte!

Ik ben opgeleid door Siebke Kaat. Zij schreef het boek (tip!): Systemisch adviseren – De organisatie als levend systeem.

 

systemisch coach zwolle quote albert einstein

Wanneer systemisch advies?

Als je ontdekt dat telkens dezelfde thema’s aan bod komen, of als je ziet dat de managers op die ene afdeling elkaar in sneltreintempo opvolgen. Als er veel weerstand is. Als er geroddeld wordt, gestolen, gepest. Als er ruzie is, als er veel verzuim is.
Ook als je de zoveelste trainer of coach over de vloer hebt gehad die groepsdynamisch aan de slag is gegaan (bijvoorbeeld met een training effectief communiceren) en je merkt dat dat ‘m ook niet was.
Ook kan systemisch advies goed zijn bij fusies of juist teams die opgeheven worden. Tenslotte is systemisch organisatieadvies een slimme zet als de oorzaak van de problemen onduidelijk is en als de energie uit het systeem lijkt te stromen.

Werkwijze systemisch advies of een organisatie-opstelling

Het woord adviseren is afgeleid van het Franse aviser met de Latijnse stam videre ‘zien’, visum ‘zicht’. Oftwel: meekijken. Systemisch coachen en adviseren is prachtige manier om complexe situaties te bestuderen. Bij systemisch adviseren werk ik niet analytisch, maar fenomenologisch: wat laat zich zien?  Als systemisch adviseur kijk ik dus mee. Systemisch adviseren onderscheidt zich van andere vormen van adviseren, omdat niet de adviseur, maar de organisatie de expert is. Een inspiratiebron is de natuur; de organisatie als levend systeem. Ik kijk het liefst naar de onderstroom.

ijsberg-systemisch-coach-zwolle-ijsbergmodel-McClelland

 

Een opstelling is een van de manieren om patronen direct zichtbaar te maken. Een organisatie-opstelling is een voorbeeld van systemisch kijken. Ik doe dat met houten figuurtjes waarbij patronen, plekken en inzichten zichtbaar worden.

We kijken naar principes als ‘insluiten’, ‘ordening’ en ‘uitwisseling/balans’. Dit zijn de zogenaamde “oerkrachten” die in elk systeem werken. Het zichtbaar maken geeft ruimte!

Het format is dat ik eerst onderzoek ga doen: interviewen, rondkijken en voelsprieten aan. Ik verwerk mijn inzichten in een kort advies. Het advies is niet (!) een oplossing die ik op tafel leg. Maar een routekaart hoe het onderzoek vervolgd kan worden.

Het adviestraject

Reken erop dat het adviestraject geen standaard riedeltje is. Het traject kan zomaar met een paar inzichten klaar zijn. Het kan ook enkele sessies “kosten” om de patronen helder te krijgen. Het kan zijn dat ik met het MT om tafel ga, het kan ook zijn dat we de afdeling erbij halen die onder de loep genomen wordt.

Neem gerust contact met me op om je wensen te bespreken.

Theory U

Ik werk ook graag met elementen Theory U, het gedachtegoed van Otto Scharmer. Theory U gaat ervan uit dat de ontwikkeling van organisaties, klein en groot, alleen mogelijk is met de persoonlijke ontwikkeling van de mens en zijn potentieel. Heel simpel: met meer bewustzijn. We brengen de blik naar binnen en kijken wat zich aandient. Wat zich wil ontvouwen. Stilstaan geeft groei.

Theory U; met deze naam verwacht je geen diepgaande coachmethode. Dat is het echter wel! Het is een procesmodel wat helpt bij vernieuwing en transformatie van mens en daarmee organisatie. Dit proces omvat een diepgaande beweging, zoals in de letter U, vandaar de naam. Met behulp van Theory U buig je complexe vraagstukken van deze tijd om naar een wezenlijke verandering, vanuit verbinding met jezelf, anderen en alle aspecten die met de vraag samenhangen. Je kijkt dus naar het geheel. Het proces omvat een verdieping van het bewustzijn van de betrokkenen, het benutten van de wijsheid uit het onbewuste. Het U-proces stimuleert het leren vanuit de toekomst (!), in plaats van leren vanuit het verleden.

Theory U is een hulpmiddel voor begeleiders, managers en iedereen die invloed wil uitoefenen op verandering. De manier van werken biedt handvatten voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, het bouwen van lerende teams en voor het samen zoeken naar oplossingen voor complexe vraagstukken. Dit zijn vraagstukken die andere antwoorden verlangen dan ‘meer van hetzelfde in een andere smaak of kleur’.

Theory U sysetmisch coachen met open will open heart en open mind

Ik werk o.a. voor

Ik coach voornamelijk ondernemers, professionals die werkzaam zijn bij o.a. Gelre ziekenhuizen, Isala klinieken Zwolle & Meppel, Fresenius Healthcare, Topicus IT en Zorg, Provincie Overijssel, Gemeente Kampen, Carinova, Hogeschool KPZ, Kadaster, Stichting SKAL, Rabobank. Ik biedt naast systemisch advies in organisaties ook systemische coaching aan in persoonlijk leiderschap.