Systemisch
advies

voor bedrijven

Wat is systemisch advies?

Als gedragswetenschapper (Arbeid & Organisatiekundige en Gezondheidsvoorlichter) en coach ben ik gefascineerd in het gedrag en de psyche van de mens. De mens als onderdeel van zijn familie. En de mens als onderdeel van een organisatie. Ook ben ik gefascineerd hoe mensen vitaal en gezond kunnen leven en hoe je gezond gedrag kunt bevorderen.

De systemische kijk op dit alles is voor mij echt een eyeopener geweest.

Een systemische kijk op de mens en organisatie betekent: oog hebben voor het grotere geheel waarin je leeft en werkt. Uitzoomen. Alles is verbonden en elke schakel telt. Er is meer wat je niet ziet (de onderstroom), dan wat je wel ziet (de bovenstroom) en dat gaan we onderzoeken. Het onderzoeken ervan geeft ruimte. Dat onderzoek doe ik graag voor organisaties zoals ziekenhuizen.

Een probleem is slechts de beste mogelijke oplossing van het systeem op dat moment. Dat systeem kan bijvoorbeeld je familie zijn of de organisatie waarin je werkt.

Boekentip: De essentie van Theorie U, Otto Scharmer (2018)

Boekentip: De fontein, vind je plek grip op je leven door inzicht in je familiesysteem . Els van Steijn (2016)

systemisch coach zwolle quote albert einstein

Werkwijze systemisch advies

Systemisch coachen en adviseren is prachtige manier om complexe situaties te bestuderen. Bij systemisch coachen en coachen volgens Theory U werk je niet analytisch, maar fenomenologisch: wat laat zich zien?

Een opstelling is een van de manieren om patronen direct zichtbaar te maken. Een familie-opstelling of een organisatie-opstelling. Met personen, of op een tafel met Playmobil of LEGO-poppetjes.

We kijken naar principes als ‘insluiten’, ‘ordening’ en ‘uitwisseling’. Dit zijn de zogenaamde oerkrachten die in elk systeem werken. Het zichtbaar maken geeft ruimte! Je gaat als het ware uitzoomen in plaats van inzoomen. Ik laat je kennismaken met deze manier van naar de wereld kijken.

Naar binnen kijken

Naar binnen kijken staat voorop. Je wordt sensitief naar jezelf, een bewustzijn wat altijd zal blijven groeien.
We werken aan systemische vragen als:

‘Wat is mijn rol op deze plek, en wat is mijn juiste plek in deze context?’ en ‘Hoe lever ik in deze context mijn juiste bijdrage?’.

Met het woord “juist” bedoel ik: dat het klopt – in afstemming met wat jezelf, de mensen rondom jou, je organisatie en de wereld nodig heeft.

Effecten van systemisch coachen

  • Je wordt je bewuster van de invloed van je eigen achtergrond, je gedragspatronen en het effect daarvan op anderen. Je zal zichtbaar en voelbaar groeien wat zal leiden tot meer impact, autoriteit en transparantie.
  • Je realiseert je dat de antwoorden in jezelf te vinden zijn. Door dit besef ben je beter in staat dicht bij jezelf te blijven en daardoor de juiste plek in te nemen in je werk en in je leven. Blik naar binnen. Je komt meer in contact met wat jou uniek maakt en jouw intenties en verlangens. Meer voelen én ernaar leven.

Theory U

Ik werk ook graag met elementen Theory U, het gedachtegoed van Otto Scharmer. Theory U gaat ervan uit dat de ontwikkeling van organisaties, klein en groot, alleen mogelijk is met de persoonlijke ontwikkeling van de mens en zijn potentieel. Heel simpel: met meer bewustzijn. We brengen de blik naar binnen en kijken wat zich aandient. Wat zich wil ontvouwen. Stilstaan geeft groei.

Theory U; met deze naam verwacht je geen diepgaande coachmethode. Dat is het echter wel! Het is een procesmodel wat helpt bij vernieuwing en transformatie van mens en daarmee organisatie. Dit proces omvat een diepgaande beweging, zoals in de letter U, vandaar de naam. Met behulp van Theory U buig je complexe vraagstukken van deze tijd om naar een wezenlijke verandering, vanuit verbinding met jezelf, anderen en alle aspecten die met de vraag samenhangen. Je kijkt dus naar het geheel. Het proces omvat een verdieping van het bewustzijn van de betrokkenen, het benutten van de wijsheid uit het onbewuste. Het U-proces stimuleert het leren vanuit de toekomst (!), in plaats van leren vanuit het verleden.

Theory U is een hulpmiddel voor begeleiders, managers en iedereen die invloed wil uitoefenen op verandering. De manier van werken biedt handvatten voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, het bouwen van lerende teams en voor het samen zoeken naar oplossingen voor complexe vraagstukken. Dit zijn vraagstukken die andere antwoorden verlangen dan ‘meer van hetzelfde in een andere smaak of kleur’.

Theory U sysetmisch coachen met open will open heart en open mind
Ijsbergmodel McLelland

ijsberg-systemisch-coach-zwolle-ijsbergmodel-McClelland

Ik coach o.a. voor

Gelre ziekenhuizen, Isala klinieken, Hogeschool Windesheim, Kadaster, ABN/AMRO.
Mijn coachees komen uit Zwolle en omstreken. Ik coach voornamelijk professionals uit de zorg, onderwijs en bedrijfsleven.